Hyppää sisältöön
Koulutukset

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu turvallisuusalan esimiehille, kouluttajille tai asiantuntijoille, joilla  on työkokemusta turvallisuuteen liittyvistä työtehtävistä. Olet aikaisemmin opiskellut jonkin turvallisuusalan tutkinnon ja etsit jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Kielitaitovaatimukset

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Koulutuksesta saat valmiudet hakeutua turvallisuuspainotteisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa. Tiedät yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu oppilaitoksessa toteutettavasta lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Lähiopetusta on keskimäärin 2- 3 päivää kuukaudessa. Työsuhteessa olevan opinnot toteutetaan oppisopimuksella ja työttömänä olevilla monimuotokoulutuksella.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksuton. Koulutukseen sisältyvät viranomaisluvat/kortit opiskelija maksaa itse.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Keränen Minna

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Nurkkala Jouko

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Kysy koulutuksesta