Hyppää sisältöön
Koulutukset

Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta, 15 osp (Henkilöstö)

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle tarkoitettu Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta, 15 osp – koulutus on Kainuun ammattiopiston Turvallisuusalan perustutkinnon tutkinnon osa. Koulutuksen aikana perehdytään turvallisuusvastuisiin ja saadaan työkaluja arjen haasteisiin, kuten työpisteen riskien arviointiin ja hallintaan. Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta -koulutus painottuu vahvasti ennakointiin, uhkatilanteiden hallintaan sekä jälkihoitoon. Koulutuksessa saavutettu osaaminen osoitetaan omille työpisteille tehtävillä turvallisuusdokumenteilla.

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakemusten perusteella eikä aiempaa osaamista alalta vaadita.

Opintojen kesto

Koulutus alkaa joulukuussa 2024 ja kestää toukokuuhun 2025.

Opintojen henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon opiskelijan aiempi osaaminen ja suoritettu tutkinnon osa voidaan ottaa huomioon myöhemmin jatko-opinnoissa.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätietoa koulutuksesta

 • Nurkkala Jouko

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Kokkonen Matti

  opettaja

  Toimipaikka

  Turvallisuusala

  Turvallisuusala

 • Kysy koulutuksesta