Hyppää sisältöön
Koulutukset

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunniteltu vaativissa valmennustehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi seurojen päävalmentajille, urheiluakatemioiden valmentajille, nuorten olympiavalmentajille sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun edistäjille. Koulutus sopii erinomaisesti myös liikunta-alan yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville ja kansainvälisiin valmennustehtäviin suuntaaville.

Pääsyvaatimuksena on aiemmin suoritettu Valmentajan ammattitutkinto tai muissa opinnoissa tai valmennustyössä hankittu vastaava osaaminen.

Opintojen suorittaminen edellyttää mahdollisuutta toimia valmennustehtävissä tai valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä opintojen ajan.

Koulutukseen on terveydellisiä sekä turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tutustu vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat lisää valmiuksia suunnitella ja organisoida valmennusta, valmennustiimejä ja johtaa henkilöstöä sekä toimia urheilijakeskeisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen asiantuntijana. Saat valmiuksia työskennellä kansainvälisissä valmennustehtävissä, kehittää urheilun toimintaympäristöjä ja valmennusjärjestelmiä sekä huolehtia valmennustoiminnan taloudesta.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopiskelujaksoista Vuokatissa, etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta omassa valmennustyössä.

Tutkintoon johtavan koulutuksen lähijaksot toteutetaan tutkinnonosittain, joten jokaisen opiskelijan lähijaksot määräytyvät hänen valintojensa kautta. Koulutukseen sisältyy 12 kaksipäiväistä lähijaksoa. Lähijaksot toteutetaan Vuokatissa 1–2kk välein.

Lähijaksoilla opiskellaan tiimioppimisen menetelmin aidoissa valmennuksen oppimisympäristöissä. Koulutus toteutetaan tutkinnon osittain ja opinnot voi aloittaa joko elokuun tai tammikuun alussa.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan.

Opiskelijoiden etuihin kuuluu Vuokatti Sportin suorituspaikkojen kuten esimerkiksi hiihtotunnelin ja ensilumenladun maksuton käyttö opintojen ajan. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojen aikana avoimen yliopiston opintoja opiskelijahinnoin.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Kari Jaana

  kehittäjä

  Toimipaikka

  Liikunta-ala

  Liikunta-ala

 • Kysy koulutuksesta