Hyppää sisältöön
Koulutukset

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Vanhustyön erikoisammattitutkintoon hakeutuvalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai vastaavia tietoja sekä työkokemusta vanhustyöstä. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jota varten sinulla tulee olla työpaikka.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia vastuuhenkilönä vanhustyössä, asiakaspalveluverkostossa ja taitoa tukea ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä. Ymmärrät ja tunnet vanhenemiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutuksen arkielämään. Tutkinto antaa valmiuksia myös työyhteisön kehittämiseen.

Erikoisammattitutkinnon suoritettuasia voit työskennellä asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa. Voit osallistua myös verkon välityksellä.

Halutessasi voit suorittaa yksittäisen tutkinnon osan tai koko vanhustyön erikoisammattitutkinnon. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, Saattohoitaja (EAT) koostuu alla olevista tutkinnon osista:

 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen (60 osp), aloitus 24.9.2024
 • Palliatiivinen hoitotyö (60 osp), aloitus 20.8.2024
 • Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen (60 osp), aloitus kevät 2025

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa. Koulutus toteutuu, mikäli hakijoita on riittävästi.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppimateriaalien hankkimisesta.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Karjalainen Maarit

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Sirviö Kristina

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta