Hyppää sisältöön
Koulutukset

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Vanhustyön erikoisammattitutkintoon hakeutuvalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai vastaavia tietoja sekä työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia vastuuhenkilönä vanhustyössä, asiakaspalveluverkostossa ja taitoa tukea ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä. Ymmärrät ja tunnet vanhenemiseen liittyvät muutokset ja niiden vaikutuksen arkielämään. Tutkinto antaa valmiuksia myös työyhteisön kehittämiseen.

Erikoisammattitutkinnon suoritettuasia voit työskennellä asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa. Voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia. Ensimmäisenä tutkinnon osana toteutetaan Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksessa koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Karjalainen Maarit

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta