Hyppää sisältöön
Koulutukset

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu jo aikaisemmin aloitettua liiketoimintaa kehittäville yrittäjille.

Tavoite ja sisältö

Opintojen tavoitteena on vahvistaa yrittäjän osaamista ja mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa. Keskeisiä teemoja ovat yrittäjävalmiuksien kehittäminen, yrityksen nykytilan arviointi ja liiketoiminnan suunnitteluosaamisen vahvistaminen. Opinnoissa voidaan keskittyä johtamisen ja henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin, sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan tai taloushallinnon kehittämiseen.

Toimintaympäristön nopea muutos vaatii yrittäjiltä innovatiivisuutta, sopeutumiskykyä ja uudistumista. Uusi tilanne pakottaa yritykset toimimaan epävarmuudessa. Koulutus tarjoaa työkaluja nykytilanteen tunnistamiseen, tulevaisuuteen sopeutumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä muiden yrittäjien ja valmentajien kanssa. Saat lähiopintojen lisäksi henkilökohtaista sparrausta valitsemiesi tutkinnon osien suorittamisessa.

Kaikille osallistujille yhteinen opintojakso:

 • Muuttuvan toimintaympäristön haasteet, yritystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet (3 pv)

Osallistuja valitsee kaksi opintojaksoa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen (3 pv)
 • Myynti ja markkinointi (3 pv)
 • Yrityksen tunnusluvut ja talouden seuranta (3 pv)
 • Sähköinen liiketoiminta ja verkkokauppa (3 pv)
 • Tuotteistaminen ja palvelujen kehittäminen (3 pv)

Opintoihin voi sisällyttää myös osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus ja kesto

Opiskelujen aloitus henkilökohtaisten opetussuunnitelman mukaisesti.

Koulutus koostuu yrityksessä tapahtuvasta oppimisesta, lähiopetuspäivistä (10 pv), henkilökohtaisesta valmennuksesta sekä etätehtävistä.

Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa ja niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin verkkokoulutuksena. Opinnot kestävät noin vuoden ja ne toimivat tutkintokoulutuksena yrittäjän ammattitutkintoon.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Alasalmi Anne

  opettaja

  Toimipaikka

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Hius- ja kauneudenhoitoala

 • Rönty Antti

  opettaja

  Toimipaikka

  Liiketoiminnan ala

  Liiketoiminnan ala

 • Kysy koulutuksesta