Hyppää sisältöön

Terveydentila ja toimintakyky

SORA-lainsäädäntö

SORA-lainsäädäntö käsittelee opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta. SORA-lainsäädäntö antaa koulutuksen järjestäjälle ja korkeakoululle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisäksi SORA-lainsäädäntöön sisältyy säännökset huumausainetestauksesta, joka koskee kaikkea ammatillista koulutusta. Osaan tutkinnoista vaaditaan myös rikosrekisteriote.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Mikäli esteen poistaminen ei ole mahdollista, opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-lainsäädäntö ei koske kaikkia ammatillisia tutkintoja, vaan vain osaa niistä. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. SORA-laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti tällaisia vaatimuksia on humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, turvallisuusalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Katso alla linkit tarkempiin ala- ja tutkintokohtaisiin tietoihin.

Terveys- ja hyvinvointialat 

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto  
 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
 • Hieronnan ammattitutkinto  
 • Hieronnan erikoisammattitutkinto 

Terveys- ja hyvinvointialojen toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät vaatimukset.

Liikunta-alat

 • Liikunnanohjauksen perustutkinto
 • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
 • Valmennuksen erikoisammattitutkinto 

Liikunta-alojen toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät vaatimukset

Metsäala

 • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 

Metsäalan toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät vaatimukset

Tekniikan alat

 • Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 

Tekniikan alojen toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät vaatimukset

Kuljetuspalvelujen alat

 • Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Kuljetusalan ammattitutkinto 

Kuljetuspalvelujen alojen toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät vaatimukset

Turvallisuusalat

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 

Turvallisuusalojen toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät vaatimukset