Hyppää sisältöön
Koulutukset

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, tuulivoima ja aurinkoenergia

Ammattinimike: sähköasentaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Työelämässä tuulivoima-asentajana / aurinkoenergia-asentajana työskentelyyn tarvitset hyvää peruskuntoa, tietotekniikan ja käyttöjärjestelmien sujuvaa hallintaa, tiimityöskentelytaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä turvallisuussääntöjen tarkkaa noudattamista. Tuulivoima- sekä aurinkoenergia-alalla työskentelet korkeissa ja ahtaissa paikoissa.

Tuulivoima-asentaja työskentelee kansainvälisissä työyhteisöissä, jossa työkielenä on englanti.

Koulutus on suunnattu sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla myös työtehtävien edellyttämä värinäkökyky.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksessa suoritat sähkö- ja automaatio-alan perustutkinnon opintoja sisältäen tuulivoimalan huolto- ja kunnossapitotöistä tai aurinkosähköjärjestelmäasennuksista.

Koulutuksesta saat perusvalmiudet asentajan työtehtävissä toimimiseen tuulivoima- ja aurinkoenergia-aloilla.

Toteutus ja kesto

Koulutuspilotti toteutetaan osana Tuulivoima- ja aurinkoenergiaosaamista Kainuuseen -hankkeen tavoitetta kehittää yhteistyössä työelämän kanssa tuulivoima- ja aurinkoenergia-alan koulutusta, osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja kyseessä olevissa ammattialan yrityksissä.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet tällä samalla hakulomakkeella.

  Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 414 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työvälineistä tai työelämän lupakorteista.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Loukusa Ville

  projektipäällikkö

  Toimipaikka

  Hankkeet

  Kehittämispalvelut

  Hankkeet

  Kehittämispalvelut

 • Hyvönen Lasse

  opettaja

  Toimipaikka

  Sähköala

  Sähköala

 • Kysy koulutuksesta