Hyppää sisältöön

Tuulivoima- ja aurinkoenergiaosaamista Kainuuseen

Toteutusaika

1.8.2023-30.9.2025

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus sekä Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema

Hankkeen avulla kehitetään Kainuuseen tuulivoima- ja aurinkoenergia-alan koulutusta osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi. Yhteistyössä työelämän kanssa luodaan uusia koulutuspolkumalleja ja tutkinnon osia, jotka vastaavat tuulivoima- ja aurinkoenergia-alojen asentajien työn sisältöä ja vaatimuksia.

Hankkeen keskiössä on myös oppilaitoksen yhteistyön lisääminen hankkeen valmisteluun osallistuneiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Viestinnän avulla pyritään lisäämään uusien koulutusmahdollisuuksien ja alojen vetovoimaisuutta sekä edistämään naisten hakeutumista miesvaltaisen alan koulutukseen.

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Ely -keskuksen logo