Hyppää sisältöön

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Toteutusaika

1.1.2023 – 31.12.0224

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen teema

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet – pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja – johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen sekä tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen, perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Toimijaverkostoon osallistuu noin 80 ammatillisen koulutuksen oppilaitosta.