Hyppää sisältöön

Teollisen pintakäsittelyn uudet virtuaaliset oppimisympäristöt

Toteutusaika

1.8.2023 – 31.7.2024

Rahoittaja

Kainuun liitto ja Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma.

Hankkeen tavoite

Hankeen tavoitteena on kehittää pintakäsittelyalaan liittyvää koulutusta sekä investoida pintakäsittelysimulaattori yhdeksi uudeksi oppimisympäristöksi alan opetukseen.

Alan koulutuksen kehittämistä tehdään yhdessä alan yritysten kanssa ja heille tehdään hankkeessa yrityskohtaisia osaamisen ja työvoiman rekrytointisuunnitelmia. Hankkeessa valmistellaan simulaattoriopetukseen uutta oppimismateriaalia ja toteutetaan pilottikoulutuksia alan yrityksille. Lisäksi yhtenä hankkeen tavoitteena on kasvattaa pintakäsittelyyn liittyvän koulutuksen vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä.

Ely -keskuksen logo