Hyppää sisältöön

KantriKestävä – Uusia, kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ruokaketjusta ja luonnosta

KantriKestävä –hanke on Kainuun ammattiopiston hallinnoima yhteistyö- ja valmennus-, koulutushanke. Hankkeen osatoteuttajana on ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset (MKN).

KantriKestävä -hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset elintarvike-, luonto-, terveys-, ja hyvinvointialojen yrittäjät ja toimijat. Yrittäjyyttä kehitetään paikallisten kehittäjä-, neuvonta-, ja tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä.

KantriKestävä -hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kohtauspaikkoja asiakkaille ja yrityksille, välitetään tietoa hyvistä käytänteistä ja mahdollistetaan verkostoituminen eri tahojen kanssa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja elintarvike- ja luonnon-tuotealan ongelmakohtiin, toteutetaan pilottikokeiluja ja tuotetestauksia sekä kehitetään ja vahvistetaan teknistä ja digitaalista osaamista. Työpajoissa lisätään osallistujien osaamista, tietämystä ja perusteita erilaisten tuotteiden valmistus-, tuotteistus, ja laatuprosesseihin liittyen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri hankkeiden kanssa ja järjestetään valmennuksia kohderyhmän tarpeisiin. Opintomatkojen kautta haetaan uusia innovaatioita tuotekehitykselle ja innovoinnin tueksi toteutetaan myös työpajoja. Hankkeessa toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuvien yritysten eteenpäin ohjausta.

KantriKestävä -hankkeen koulutukset

Tutustu lyhytkoulutuksiin

Toteutusaika

1.5.2022 – 30.4.2024

Rahoittaja

Kainuun ELY -keskus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea ruokaketjuun ja luontoon liittyvää liiketoimintaa tukemalla yrittäjää uuden liiketoiminnan synnyssä, kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteessa yhdistyy eettisyys, kestävyys ja yhteistyö, jota tehdään yli toimialarajojen.