Hyppää sisältöön

Osaajaksi ravintola-alalle

Toteutusaika

1.9.2023 – 30.3.2025

Rahoittaja

Opetushallitus, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Hankkeen teema

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ravintola-alalla työskentelevien työssä tarvittavaa osaamista ja mahdollisuuksia toimia alalla. Perustaitojen lisäksi kehitetään valmiuksia työskennellä alan monipuolisissa työtehtävissä. Osallistuja suorittaa lyhytkestoisia osaamiskokonaisuuksia koulutustarjottimelta tai tutkinnon osan/osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Toteutuksessa korostuu työelämä osaamistarpeisiin vastaaminen. Pilottikoulutukset toteutetaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Tavoitteena on myös tukea henkilöstön pitovoimaa, osaavan työvoiman saatavuutta ja alan elinvoimaisuutta. Hanketta toteutetaan Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa.