Hyppää sisältöön

Kiertotalous- ja automaatio-osaamista konepajoille

Toteutusaika

16.12.2022 –  31.12.2025

Rahoittaja

Opetushallitus ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Hankkeen teema

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa alan yritysten siirtymää kohti kiertotaloutta, kestävää liiketoimintaa sekä automaation tehokasta hyödyntämistä. Hankkeessa tullaan toteuttamaan koulutuksia sekä toimihenkilöille että tuotannon henkilöstölle. Toimihenkilöiden koulutuksella vahvistetaan osaamista konepajojen ympäristövaikutusten tunnistamisesta, elinkaariajattelusta, kiertotalouden liiketoiminnan ymmärtämisestä, ympäristövaikutusten mittaamisesta sekä raportoinnista asiakkaille. Koulutuksessa ohjataan konepajan toiminnan resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen sekä perehdytään yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Tuotannon henkilöstölle suunnatun koulutuksen tavoitteena on edistää automaation osaamista ja käyttöönottoa konepajoilla. Koulutuksilla voidaan tehostaa yrityksen toimintaa, edistää osaavan työvoiman saatavuutta sekä mahdollistaa työurien jatkumista, kun työn fyysinen kuormitus automaation myötä pienenee.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa.