Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Toteutusaika

1.1.2023-31.12.2024

Rahoittaja

OKM, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2023

Verkostohankkeella jalkautetaan ja vakiinnutetaan vuosina 2022 ja 2023 toteutettujen digihankkeiden (KARKKI-hanke, Oppimisanalytiikka-hanke, Digiosaava-hanke ja Tieto-osaava-hanke) tuloksia hyödyntämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja.

Hankkeen yksi tavoite on saada jokainen osallistuja tekemään organisaation omakohtaisen suunnitelman digikyvykkyyden kehittämiseksi, jotta koulutuksen järjestäjä voi pitkäjänteisesti kehittää omia digikyvykkyyksiä ja sen myötä myös parantaa toiminnan laatua.

Samalla varmistetaan hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen. Hanke edistää verkostoyhteistyön syntymistä ja jatkuvuutta.