Hyppää sisältöön

Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelma, Pro Opetustilat -hanke

Toteutusaika

1.8.2023 – 30.9.2024

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeen teema

Hankkeessa kartoitetaan opetusmaatilojen ja -metsien tämänhetkiset maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaiset toiminnot ja määritellään kullekin opetusmaatilalle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamista vahvistavat kokeilutoiminnan painopisteet sekä listataan, millaisia TKIO -yhteistyötä opetusmaatilat ja -metsät mahdollistavat. Hankkeen tuloksena syntyy selkeä käsitys ja työnjako, miten maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman käytänteet näkyvät opetusmaatiloilla ja -metsissä. Kaikille oppilaitoksille luodaan omat vahvuusalueet osana Suomen luonnonvara-alan oppilaitososaamisekosysteemiä. Lisäksi selvitys mahdollistaa uusien ja laajemman oppilaitosten yritysyhteistyön jatkossa sekä nostaa opetusmaatilat ja -metsät maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman käytännön toteutuksien malleiksi. Hanketta toteutetaan laajassa luonnonvara-alan koulutusta tarjoavien ammatillisten oppilaitosten verkostossa ja haketta koordinoi Hamk Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.