Hyppää sisältöön

Opiskelija-asuntolat

Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa kampusalueilla. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäinen kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi; ajalle 31.7.-30.6..

Asuntolapaikan myöntämisen perusteet

Asunnot ovat soluasuntoja, joissa majoitutaan kahden hengen huoneissa. Soluissa on wc, suihku sekä yhteinen oleskelutila ja keittiö. Asuntoloissa on myös pesutuvat ja yhteiset harrastetilat. Tytöt ja pojat asuvat omissa asunnoissaan. Asuntoloissa ei ole allergiapaikkoja. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen asuntolapaikan saamiseen vaikuttaa lisäksi se, miten edellinen vuosi asuntolassa on sujunut. Opiskelijan aiempina vuosina aiheuttamat vakavat tai toistuvat järjestyshäiriöt tai rikkeet voivat olla esteenä asuntolapaikan saamiselle. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon opiskelijana voit saada asuntolapaikan, mikäli paikkoja on tarvitsemanasi aikana vapaana.

Kainuun ammattiopiston opiskelija-asuntolat

 • 2023 jatkavien opiskelijoiden asuntolapaikan haku 3.4. – 12.5.2023

  Yhteishaun kautta valittujen opiskelijoiden on lähetettävä sähköinen asuntolahakemus 29.6.2023 klo 15 mennessä. 29.6.2023 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään 31.7.2023 alkaen.

  – Kainuun ammattiopiston asuntolat ovat maksuttomia.
  – Suurin osa asuntolassa asuvista on 15 – 20 -vuotiaita.
  – Solussa on 4 kahden hengen huonetta (Kajaanissa ja Kuusamossa).
  – Yhdessä solussa asuu 8 opiskelijaa (Vuokatissa 4 opiskelijaa/solu).
  – Tytöt ja pojat asuvat omissa asunnoissaan.
  – Asuntolassa on kulunvalvonta ja säännöt, joiden mukaan eletään.
  – Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti alle 18-vuotiaille ja ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
  – Asuntolassa ei ole tarjolla allergiapaikkoja
  – Asuntolapaikka myönnetään aina määräajaksi
  Alle 18-vuotiaalla hakijalla tulee olla Suomessa asuva huoltaja/ laillinen edustaja / yhdyshenkilö
  – Opiskelija-asuntolahakemukset käsitellään 14 vrk kuluessa hakemuksen saapumisesta.
  – Opiskelija-asuntolaan voi saapua, kun on saanut hakemukseen myönteisen päätöksen.

  Asuntolassa asuvien on noudatettava asuntolan järjestyssääntöä. Tutustu asuntolan järjestyssääntöihin.

  Asuntolapaikan myöntämisen perusteet

  Oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 16 § ja hallintosääntö 24 §.

 • Voit hakea KAOn asuntolapaikkaa kunkin asuntolan esittelystä (alla) heti sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Asuntoloihin haetaan asuntolapaikkahakemuksella. Hakemuslomakkeet löytyvät kunkin asuntolapaikkakunnan alta tältä sivulta.

  Hae asuntolapaikkaa heti, kun olet saanut opiskelupaikan! Yhteishaun kautta valittu opiskelija; Tee asuntolahakemuksesi viimeistään 28.6.2024 klo 15.00 mennessä. 28.6.2024 klo 15.00 jälkeen tulleet hakemukset käsitellään elokuusta 2024 alkaen.

  Yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden asuntolapaikasta päätetään heinäkuun alussa 2024.  Jos et saa asuntolapaikkaa ja tarve on edelleen olemassa, voit hakea sitä uudelleen.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta, hae asuntolapaikkaa vastaanottaessasi opiskelupaikkasi. Näistä asuntolapaikoista päätetään elokuun alussa. Muina aikoina asuntolapaikan voi saada, mikäli asuntolassa on tilaa.

 • Oppilaitoksen ja kodin välisten matkojen korvaaminen

  Asuntolassa asuvalla oppivelvollisella opiskelijalla, jonka oppilaitoksen ja kodin välinen matka on yli 100 km, on mahdollista hakea matkakorvausta kodin ja oppilaitoksen välisiin viikonloppumatkoihin.

  Matkakorvaukseen oikeutetut opiskelijat

  Matkakorvaukseen ovat oikeutettuja oppivelvolliset opiskelijat, joiden matka kodista lähimpään monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen on yli 100 km.

  Korvauksen saamiseen ei ole oikeutta, jos:

  • oppivelvollinen on hakeutunut lähimmän mahdollisen ammatillisen oppilaitoksen sijasta kauemmaksi opiskelemaan,
  • oppivelvollinen ei ole ottanut vastaan oppilaitoksen maksutonta asuntolapaikkaa.

  Matkat korvataan vain oppivelvollisille opiskelijoille hakemuksesta

  Oppilaitoksen ja kodin väliset yli 100 km:n matkat korvataan oppivelvolliselle opiskelijalle edullisimman julkisten kulkuneuvojen kulujen mukaan. Jos matkaan ei ole käytettävissä julkista kulkuneuvoa voidaan korvausta maksaa myös yksityisen ajoneuvon käytöstä. Korvauksia maksetaan vain hakemuksesta. Hakemus täytetään Wilmassa, mikäli korvaukseen oikeuttavat vaadittavat ehdot täyttyvät. Katso matkakorvaushakemusohje alhaalta.

  Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat voivat hakea tukea matkoihin Kelalta.

  Matkat korvataan vain, jos opetukseen tai työelämässä oppimiseen on osallistuttu ja asuttu asuntolassa

  Oppilaitoksen ja kodin välisistä matkoista maksetaan korvausta vain niiden opiskeluviikkojen matkoilta, jolloin oppivelvollisella opiskelijalla on ollut oppilaitoksessa opetusta (lähiopetus) tai työpaikalla järjestettävää koulutusta oppilaitospaikkakunnalla opiskelijan HOKS:n/lukujärjestyksen mukaisesti ja opiskelija on osallistunut opetukseen tai työelämässä oppimiseen ja asunut silloin asuntolassa.

  Koko opiskeluviikon kestäviltä etäopiskelujaksoilta ei makseta matkakorvauksia, ellei ole sovittu, että etäopetus tapahtuu asuntolasta käsin.

  Työelämässä oppiminen muilla paikkakunnilla

  Matkakorvausta ei makseta, jos opiskelija on työpaikalla tapahtuvalla oppimisjaksolla muulla paikkakunnalla, kuin oppilaitos-asuntolapaikkakunnalla, kuin missä hän muuten opiskelee.

  Näiden muilla paikkakunnilla järjestettyjen työssä oppimisjaksojen ajalta opiskelija voi hakea Kelalta koulumatkatukea, mikäli kyseessä on palkaton koulutussopimukseen perustuva koulutus työpaikalla. Jos opiskelija on ollut palkallisessa oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla, työmatkojen osalta voi hakea vähennyksiä verotuksessa.

  Matkakorvaushakemus -ohje

 • Kajaanin soluissa on 4 kahden hengen huonetta. Yhdessä solussa asuu 8 opiskelijaa.

  Kajaanissa asunnot sijaitsevat:

  • Opintiellä 96 paikkaa, Opintie 2, 87100 Kajaani
  • Ketunpolulla 96 paikkaa, Ketunpolku 5, 87100 Kajaani
  • Seppälässä 92 paikkaa, Kirkkoahontie 115, 87910 Kajaani

  Hae asuntolapaikkaa Kajaanista

 • Kuusamon soluissa on 4 kahden hengen huonetta. Yhdessä solussa asuu 8 opiskelijaa.

  Kuusamossa asunnot sijaitsevat: Apajatiellä 80 paikkaa, Apajatie 6, 93600 Kuusamo.

  Hae asuntolapaikkaa Kuusamosta

 • Vuokatin soluissa on 2 kahden hengen huonetta. Yhdessä solussa asuu 4 opiskelijaa.

  Vuokatissa asunnot sijaitsevat: Vuokatin Urheiluopistolla 62 paikkaa, Opistontie 2 B, 88610 Vuokatti.

  Hae asuntolapaikkaa Vuokatista (perustutkintoa opiskelevat)

 • Asumisrauhan ja viihtyvyyden turvaamiseksi asuntoloissa työskentelee asuntolaohjaajia, jotka esimerkiksi kiertävät iltaisin asuntolan solut ja opiskelijoiden huoneet sekä neuvovat opiskelijoita arjen hallinnan taidoissa. Asuntolassa asuminen ja asuntolaohjaajan työ on myös osa opiskelijan hyvinvointipalvelutyötä.

  Asuntolaohjaaja vastaa ja ohjaa opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa.