Hyppää sisältöön

Opiskelija-asuntolat

Kainuun ammattiopiston maksuttomat opiskelija-asunnot sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vuokatissa kampusalueilla. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille, joilla päivittäinen kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikka myönnetään vuodeksi, ajalle 31.7.-30.6.

 • Kainuun ammattiopiston asuntolat ovat maksuttomia.
 • Suurin osa asuntolassa asuvista on 15–20-vuotiaita.
 • Tytöt ja pojat asuvat omissa asunnoissaan.
 • Asuntolassa on kulunvalvonta ja säännöt, joiden mukaan eletään.
 • Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti alle 18-vuotiaille ja oppivelvollisuus lain piiriin kuuluville opiskelijoille.
 • Asuntolassa ei ole tarjolla allergiapaikkoja.
 • Asuntolapaikka myönnetään aina määräajaksi (lukuvuosi).
 • Opiskelija-asuntolahakemukset käsitellään kesäkuun viimeisenä arkipäivänä ja lukuvuoden aikana noin 14 vrk kuluessa hakemuksen saapumisesta.
 • Opiskelija-asuntolaan voit saapua, kun olet saanut myönteisen päätöksen asuntolapaikasta.

Kainuun ammattiopiston opiskelija-asuntolat

 • Asuntolapaikan myöntämisen perusteet

  1. Asuntolapaikka myönnetään ensisijaisesti oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuille oppivelvollisille, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa tai tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) Kainuun ammattiopistolla. Etusijalla ovat alle 18-vuotiaat.
  2. Toissijaisesti asuntolapaikka myönnetään oppivelvollisuuslain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille (opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai kaksoistutkinnossa toinen tutkinto on suorittamatta, opintojen suorittaminen on aloitettu ennen kuin opiskelija täyttää 20 vuotta, maksuttomuus voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta).
  3. Mikäli edellä mainittujen perusteiden jälkeen on vapaita asuntolapaikkoja, voidaan niitä myöntää muille opintojen alkaessa alle 20-vuotiaille opiskelijoille perustellusti.
  4. Oppivelvollinen opiskelija, jonka koti sijaitsee alle 100 km:n etäisyydellä, mutta julkiset kulkuyhteydet kotoa oppilaitokseen ovat erityisen hankalat tai puutteelliset, eivätkä mahdollista päivittäistä kulkemista.
  5. Opiskelijan muu elämäntilanne; moniammatillinen lausunto
  6. Mahdollinen erityisen tuen tarve; lääkärin lausunto
  7. Sitoutuu noudattamaan asuntolan järjestyssääntöä.  Asuntolan järjestyssäännöt.

  Alle 18-vuotiaalla hakijalla tulee olla Suomessa asuva huoltaja/ laillinen edustaja / yhdyshenkilö.

  Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 103 § ja 104 § ja oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 16 §)

  Oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 16 § ja hallintosääntö 24 §.

 • Voit hakea KAOn asuntolapaikkaa sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan. Asuntoloihin haetaan asuntolapaikkahakemuksella. Paikkakuntakohtaiset asuntolatiedot sekä hakulinkit löydät tältä sivulta.

  Asuntolapaikkojen haku avautuu 25.7.2024.
  Asuntolahakemuksia käsitellään seuraavan kerran 6.8.2024.

  Yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden asuntolapaikasta päätetään heinäkuun alussa 2024.  Jos et saa asuntolapaikkaa ja tarve on edelleen olemassa, voit hakea sitä uudelleen.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta, hae asuntolapaikkaa vastaanottaessasi opiskelupaikkasi. Näistä asuntolapaikoista päätetään elokuun alussa. Muina aikoina asuntolapaikan voi saada, mikäli asuntolassa on tilaa.

 • Oppilaitoksen ja kodin välisten matkojen korvaaminen

  Asuntolassa asuvalla oppivelvollisella opiskelijalla, jonka oppilaitoksen ja kodin välinen matka on yli 100 km, on mahdollista hakea matkakorvausta kodin ja oppilaitoksen välisiin viikonloppumatkoihin.

  Matkakorvaukseen oikeutetut opiskelijat

  Matkakorvaukseen ovat oikeutettuja oppivelvolliset opiskelijat, joiden matka kodista lähimpään monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen on yli 100 km.

  Korvauksen saamiseen ei ole oikeutta, jos:

  • oppivelvollinen on hakeutunut lähimmän mahdollisen ammatillisen oppilaitoksen sijasta kauemmaksi opiskelemaan,
  • oppivelvollinen ei ole ottanut vastaan oppilaitoksen maksutonta asuntolapaikkaa.

  Matkat korvataan vain oppivelvollisille opiskelijoille hakemuksesta

  Oppilaitoksen ja kodin väliset yli 100 km:n matkat korvataan oppivelvolliselle opiskelijalle edullisimman julkisten kulkuneuvojen kulujen mukaan. Jos matkaan ei ole käytettävissä julkista kulkuneuvoa voidaan korvausta maksaa myös yksityisen ajoneuvon käytöstä. Korvauksia maksetaan vain hakemuksesta. Hakemus täytetään Wilmassa, mikäli korvaukseen oikeuttavat vaadittavat ehdot täyttyvät. Katso matkakorvaushakemusohje alhaalta.

  Muut kuin oppivelvolliset opiskelijat voivat hakea tukea matkoihin Kelalta.

  Matkat korvataan vain, jos opetukseen tai työelämässä oppimiseen on osallistuttu ja asuttu asuntolassa

  Oppilaitoksen ja kodin välisistä matkoista maksetaan korvausta vain niiden opiskeluviikkojen matkoilta, jolloin oppivelvollisella opiskelijalla on ollut oppilaitoksessa opetusta (lähiopetus) tai työpaikalla järjestettävää koulutusta oppilaitospaikkakunnalla opiskelijan HOKS:n/lukujärjestyksen mukaisesti ja opiskelija on osallistunut opetukseen tai työelämässä oppimiseen ja asunut silloin asuntolassa.

  Koko opiskeluviikon kestäviltä etäopiskelujaksoilta ei makseta matkakorvauksia, ellei ole sovittu, että etäopetus tapahtuu asuntolasta käsin.

  Työelämässä oppiminen muilla paikkakunnilla

  Matkakorvausta ei makseta, jos opiskelija on työpaikalla tapahtuvalla oppimisjaksolla muulla paikkakunnalla, kuin oppilaitos-asuntolapaikkakunnalla, kuin missä hän muuten opiskelee.

  Näiden muilla paikkakunnilla järjestettyjen työssä oppimisjaksojen ajalta opiskelija voi hakea Kelalta koulumatkatukea, mikäli kyseessä on palkaton koulutussopimukseen perustuva koulutus työpaikalla. Jos opiskelija on ollut palkallisessa oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla, työmatkojen osalta voi hakea vähennyksiä verotuksessa.

  Matkakorvaushakemus -ohje

 • Kajaanin soluissa on 4/5 kahden hengen huonetta. Yhdessä solussa asuu 8/10 opiskelijaa.

  Kajaanissa asunnot sijaitsevat:

  • Opintiellä 96 paikkaa, Opintie 2, 87100 Kajaani
  • Ketunpolulla 96 paikkaa, Ketunpolku 5, 87100 Kajaani
  • Seppälässä 92 paikkaa, Kirkkoahontie 115, 87910 Kajaani

  Hae asuntolapaikkaa Kajaanista

 • Kuusamon soluissa on 1 ja 2 hengen huoneita. Asuntolassa on 72 paikkaa.

  Kuusamossa asunnot sijaitsevat: Apajatiellä 80 paikkaa, Apajatie 6, 93600 Kuusamo.

  Hae asuntolapaikkaa Kuusamosta

 • Vuokatin soluissa on 2 kahden hengen huonetta. Yhdessä solussa asuu 4 opiskelijaa.

  Vuokatissa asunnot sijaitsevat: Vuokatin Urheiluopistolla 62 paikkaa, Opistontie 2 B, 88610 Vuokatti.

  Hae asuntolapaikkaa Vuokatista (perustutkintoa opiskelevat)

 • Asumisrauhan ja viihtyvyyden turvaamiseksi asuntoloissa työskentelee asuntolaohjaajia, jotka esimerkiksi kiertävät iltaisin asuntolan solut ja opiskelijoiden huoneet sekä neuvovat opiskelijoita arjen hallinnan taidoissa. Asuntolassa asuminen ja asuntolaohjaajan työ on myös osa opiskelijan hyvinvointipalvelutyötä.

  Asuntolaohjaaja vastaa ja ohjaa opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa.