Hyppää sisältöön

Tarvitsen valmiuksia ammatillisten opintojen aloittamiseen

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

1.8.2022 alkaen on otettu käyttöön uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka on korvannut ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uusi TUVA-koulutus antaa valmiuksia suoriutua toisen asteen opinnoista ja opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opintoja. Koulutuksen aikana opiskelija voi tutustua eri toisen asteen koulutukseen ja saa ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintaan. 

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu- tai tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi suorittaa kesken jääneen perusopetuksen oppimäärän loppuun tai korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

TUVA-koulutus sisältää kaikille yhteisen koulutuksen osan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Lisäksi valitset vähintään kaksi valinnaista koulutuksen osaa.  Yksilöllinen opintopolku suunnitellaan yhdessä omien tavoitteidesi ja osaamistarpeidesi mukaisesti.

Kenelle TUVA-koulutus sopii?

TUVA-koulutus on suunnattu ilman toisen asteen tutkintoa oleville sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla

  • ei ole toisen asteen tutkintoa,
  • ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisilla ja vieraskielisillä henkilöillä tulisi kielitaidon olla suomen tai ruotsin kielessä riittävällä tasolla, että he pystyvät hyötymään valmentavan koulutuksen opiskelusta. TUVA-koulutukseen ei voi saada opiskeluaikaista oleskelulupaa, joten hakijalla pitää olla voimassa oleva oleskelulupa Suomessa.

TUVA -koulutusta Kajaanissa ja Kuusamossa

Hae TUVA-koulutukseen